דרגות זיהום אויר

רכבי יונדאי

דרגות זיהום אוויר

דרגות זיהום אוויר מרכב מנוע **

* נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009