נתוני זיהום אויר וצריכת דלק וחשמל

נתוני זיהום אויר וצריכת דלק וחשמל

נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה.
נתוני זיהום אויר וצריכת דלק
Elantra Hybrid צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Elantra Hybrid Premium 4.4 משולב משולב
2
Elantra Hybrid Superme 4.4 משולב משולב
2
Kona Hybrid צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Kona Hybrid Premium 3.9 משולב משולב
3
Kona Hybrid Prestige 3.7 משולב משולב
3
Kona Hybrid Supreme 3.7 משולב משולב
3
Tucson צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Tucson Panoramic 1.6T 6.9 משולב משולב
11
Tucson Premium 2.0 8.2 משולב משולב
14
Tucson Prestige 1.6T 6.9 משולב משולב
11
Tucson Luxury 1.6T 7.1 משולב משולב
12
Tucson Elite 1.6T 7.2 משולב משולב
12
i10 צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
1.2 ל' ידני i10 Intense 4.7 משולב משולב
4
1.2 ל' אלק' i10 Inspire 5.5 משולב משולב
4
1.2 ל' אלק' i10 Prime 5.8 משולב משולב
6
1.2 ל' אלק' i10 Prime Plus 5.8 משולב משולב
6
1.2 ל' אלק' i10 Supreme 5.9 משולב משולב
6
Kona צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Kona Premium 6.6 משולב משולב
8
Kona Prime 6.7 משולב משולב
8
Kona Prestige 6.7 משולב משולב
8
Kona Prime Plus 6.7 משולב משולב
8
Kona Supreme 6.7 משולב משולב
8
Venue צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Venue Inspire 6.6 משולב משולב
9
Venue Intense 6.6 משולב משולב
9
Venue Premium 6.6 משולב משולב
9
Venue Supreme 6.6 משולב משולב
9
Santa Fe צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Santa Fe Supreme 4x2 2.2 6.3 משולב משולב
14
Santa Fe Elite 4X4 2.2 6.4 משולב משולב
15
SONATA Turbo צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
SONATA 1.6 SUPERME 7.6 משולב משולב
13
SONATA 1.6 LIMITED 7.6 משולב משולב
13
SONATA Hybrid צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
SONATA Hybrid Prestige 5.0 משולב משולב
3
SONATA Hybrid Limited 5.0 משולב משולב
3
PALISADE צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
PALISADE בנזין 3.8 2X4 Premium 10.5 משולב משולב
15
PALISADE בנזין 3.8 4X4 Luxury 11.1 משולב משולב
15
PALISADE בנזין 3.8 4X4 Limited 11.1 משולב משולב
15
Accent צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Accent Inspire 1.4 6.3 משולב משולב
11
Accent Inspire 1.6 6.9 משולב משולב
14
i20 צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
i20 Prime 5.7 משולב משולב
6
i20 Prestige 5.8 משולב משולב
7
i20 Prime Plus 5.7 משולב משולב
6
i20 Supreme 5.9 משולב משולב
7
i20 Supreme Plus 5.9 משולב משולב
7
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EPA 40 CFR. PART 86; EU 2017/115
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

נתוני זיהום אויר וצריכת חשמל
נתוני צריכת חשמל*
IONIQ 5 צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
IONIQ 5 Prestige 168 481
1
IONIQ 5 Supreme 168 481
1
IONIQ 5 Elite 2X4 179 451
1
IONIQ 5 Elite 4X4 179 451
1
נתוני צריכת חשמל*
KONA EV צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
KONA EV 143 305
1
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**

* נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009