נוריות חיווי - מידע

 • READY
  נורית READY לרכב היברידי. נורית זו נדלקת לאחר לחיצה על מתג התנעת המנוע (START), כאשר הרכב מונע ומוכן לנסיעה. במידה והנורית מהבהבת או כבית, יתכן ויש תקלה במערכת.
 • READY
  נורית READY לרכב היברידי. נורית זו נדלקת לאחר לחיצה על מתג התנעת המנוע (START), כאשר הרכב מונע ומוכן לנסיעה. במידה והנורית מהבהבת או כבית, יתכן ויש תקלה במערכת.
 • LKA
  נורית מערכת עזר לשמירה על נתיב (LKA), נדלקת בירוק כאשר המערכת מזהה את קווי נתיב הנסיעה, והרכב נע במהירות העולה על 65 קמ"ש
 • SPORT
  נורית מצב ספורט, נדלקת כאשר בעת בחירה במצב SPROT כמצב הנהיגה הרצוי
 • SPORT
  נורית מצב ספורט, נדלקת כאשר בעת בחירה במצב SPROT כמצב הנהיגה הרצוי
 • SET
  נורית SET לבקרת שיוט, נדלקת כאשר מערכת בקרת השיוט מוגדרת על מהירות נסיעה מסוימת
 • CRUISE
  נורית מערכת בקרת שיוט, נדלקת בירוק כאשר מערכת בקרת השיוט פעילה
 • AUTO HOLD
  נורית החזקה אוטומטית, נדלקת בירוק (הופכת מלבן לירוק) כאשר המערכת פעילה ובורר ההילוכים משולב בהילוך שאינו סרק במצב בו הרכב עומד.
 • Stop and Go
  נורית הדממה אוטומטית, נדלקת כאשר המנוע כבה בעקבות פעילות מערכת "עצור וסע".
 • DBC
  נורית מערכת בקרת בלימה במורד (DBC), נדלקת בירוק כאשר המערכת פעילה
 • CRUISE
  נורית מערכת בקרת שיוט, נדלקת בירוק כאשר מערכת בקרת השיוט פעילה
 • CRUISE
  נורית מערכת בקרת שיוט, נדלקת בירוק כאשר מערכת בקרת השיוט פעילה
 • EV Mode
  נורית EV (לרכב היברידי), נדלקת כאשר הרכב מונע ע"י המנוע החשמלי בלבד, או כאשר רק המנוע החשמלי פועל.
 • ECO
  נורית ECO, בדגם עם מערכת אקטיבית- נדלקת כאשר הרכב נמצא במצב נהיגה ECO הממקסם את החיסכון בדלק, בדגם עם מערכת פסיבית – נדלקת כאשר אופי הנהיגה חסכוני, כלומר המערכת משמשת כמשוב לנהיגה חסכונית.
 • ECO
  נורית ECO, בדגם עם מערכת אקטיבית- נדלקת כאשר הרכב נמצא במצב נהיגה ECO הממקסם את החיסכון בדלק, בדגם עם מערכת פסיבית – נדלקת כאשר אופי הנהיגה חסכוני, כלומר המערכת משמשת כמשוב לנהיגה חסכונית.
 • Front Light
  נורית פנס ערפל קדמי, נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים.
 • LDW
  נורית מערכת התרעה על סטייה מנתיב (LDW), נדלקת בירוק כאשר המערכת מזהה את קווי נתיב הנסיעה. והרכב נע במהירות העולה על 65 קמ"ש
 • LDW
  נורית מערכת התרעה על סטייה מנתיב (LDW), נדלקת בירוק כאשר המערכת מזהה את קווי נתיב הנסיעה. והרכב נע במהירות העולה על 65 קמ"ש
 • Drive Light
  נורית אורות נסיעה, נדלקת כאשר תאורת החזית הראשית דולקת.
 • Lights
  נורית אורות דולקים, נורית זו דולקת כאשר הפנסים הקדמיים או האחוריים דולקים (חניה).
 • Auto Lights
  נורית אורות דרך אוטומטיים, נדלקת כאשר אורות הדרך (גבוהים) דולקים ובזמן שמתג התאורה נמצא במצב AUTO
 • Turn Lights
  נורית מחוון איתות, נדלקת בהתאמה, כאשר אחד או יותר מפנסי האיתות דולקים.