נוריות חיווי - פעולת מערכות

 • ACC ON
  אייקון נורית חיווי ACC בצבע כתום
  בקרת שיוט אדפטיבית מופעלת
 • LKA
  אייקון נורית חיווי LKA בצבע כתום - איור של רכב במהלך נסיעה ומאחוריו שני חצים מכוונים אחד כלפי השני
  נורית מערכת עזר לשמירה על נתיב (LKA), נדלקת בצבע ירוק כאשר המערכת מזהה את קווי נתיב הנסיעה והרכב נע במהירות העולה על 65 קמ"ש
 • SET
  אייקון נורית חיווי SET בצבע כתום
  נורית SET לבקרת שיוט, נדלקת כאשר מערכת בקרת השיוט מוגדרת על מהירות נסיעה מסוימת
 • DBC
  אייקון נורית חיווי DBS בצבע כתום - איור של רכב במהלך נסיעה מטה במדרון
  נורית מערכת בקרת בלימה במורד (DBC), נדלקת בצבע ירוק כאשר המערכת פעילה
 • CRUISE
  אייקון נורית חיווי CRUISE בצבע כתום - איור של שעון עצר
  נורית מערכת בקרת שיוט, נדלקת בצבע ירוק כאשר מערכת בקרת השיוט פעילה
 • ECO
  אייקון נורית חיווי ECO בצבע כתום
  נורית ECO, בדגם עם מערכת אקטיבית - נדלקת כאשר הרכב נמצא במצב נהיגה ECO הממקסם את החיסכון בדלק. בדגם עם מערכת פסיבית - נדלקת כאשר אופי הנהיגה חסכוני, כלומר המערכת משמשת כמשוב לנהיגה חסכונית
 • Fog Light
  אייקון נורית חיווי Fog Light בצבע כתום - איור של פנס מפיץ אור
  נורית פנס ערפל קדמי, נדלקת כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים
 • LDW
  אייקון נורית חיווי LDW בצבע כתום - איור של רכב במהלך נסיעה בנתיב
  נורית מערכת התרעה על סטייה מנתיב (LDW), נדלקת בצבע ירוק כאשר המערכת מזהה את קווי נתיב הנסיעה והרכב נע במהירות העולה על 65 קמ"ש
 • Headlight
  אייקון נורית חיווי Headlight בצבע כתום - איור של פנס מאיר
  נורית אורות נסיעה, נדלקת כאשר תאורת החזית הראשית דולקת
 • Lights
  אייקון נורית חיווי Lights בצבע כתום - איור של שני פנסים מפיצים אור
  נורית אורות דולקים, נורית זו דולקת כאשר הפנסים הקדמיים או האחוריים דולקים (חניה)
 • Auto Lights
  אייקון נורית חיווי Auto Lights בצבע כתום - איור של פנס מאיר ומתחתיו הכיתוב AUTO
  נורית אורות דרך אוטומטיים, נדלקת כאשר אורות הדרך (גבוהים) דולקים ובזמן שמתג התאורה נמצא במצב AUTO
 • Turn Signal
  אייקון נורית חיווי Turn Signal בצבע כתום - שני חצים פונים לימין ולשמאל
  נורית מחוון איתות, נדלקת בהתאמה, כאשר אחד או יותר מפנסי האיתות דולקים
נראות וצבע הנוריות עלולים להשתנות בין הדגמים, בין השאר, בהתאם לסוג הרכב ושנת הייצור.