נוריות חיווי - חשמלי והיברידי

 • CHARGE
  אייקון נורית חיווי CHARGE בצבע ירוק - איור של שקע טעינה
  נורית סוללה בטעינה, יש לנתק מטען ע"מ להניע את הרכב
 • CHARGE
  אייקון נורית חיווי CHARGE בצבע ירוק
  נורית סוללה בטעינה, יש לנתק מטען ע"מ להניע את הרכב
 • HEV battery
  אייקון נורית חיווי HEV Battery בצבע ירוק
  נורית תקלה בסוללה היברידית
 • !EV
  אייקון נורית חיווי !EV בצבע ירוק
  נורית תקלה במערכת החשמל
 • READY
  אייקון נורית חיווי בצבע ירוק Ready
  נורית רכב מונע - מוכן לנסיעה
 • EV Mode
  אייקון נורית חיווי EV MODE בצבע ירוק
  נורית EV (לרכב היברידי), נדלקת כאשר הרכב מונע ע"י המנוע החשמלי בלבד, או כאשר רק המנוע החשמלי פועל
 • RBS
  אייקון נורית חיווי RBS בצבע ירוק
  נורית אזהרה מערכת בלימה רגנרטיבית, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת
 • High Electricity
  אייקון נורית חיווי High Electricity בצבע ירוק - איור של ברק
  נורית אזהרה מתח גבוה, נדלקת כאשר יש תקלה במערכת המתח הגבוה (ברכבי PHEV ו-EV בלבד)
 • !HEV
  אייקון נורית חיווי !HEV בצבע ירוק
  נורית תקלה במערכת היברידית
 • Low EV
  אייקון נורית חיווי Low EV בצבע ירוק - איור של צב בתוך עיגול
  נורית אזהרה כוח נמוך\מוגבל (ברכבי PHEV ו-EV בלבד)
 • Brake
  אייקון נורית חיווי Brake בצבע ירוק - מעגל ובתוכו סימן קריאה
  נורית תקלה במערכת בלימה רגנרטיבית
נראות וצבע הנוריות עלולים להשתנות בין הדגמים, בין השאר, בהתאם לסוג הרכב ושנת הייצור.