נוריות חיווי - התראה ותקלה

 • A/T temp
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום A/T temp - איור של גלגל שיניים ובמרכזו מד טמפרטורה
  נורית התראה על התחממות תיבת הילוכים
 • Service
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Service - איור של מפתח שוודי
  נורית התראה לטיפול תקופתי
 • Immobilizer
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Immobilizer - איור של רכב ובתוכו מפתח
  נורית תקלה במשבת הנעה
 • LKA
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום LKA - איור של רכב בנתיב נסיעה
  נורית התראה מערכת שמירה על נתיב מופעלת
 • ACC ON
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום ACC
  נורית התראה בקרת שיוט אדפטיבית מופעלת
 • BVM
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום BVM - איור של שתי מכוניות אחת מאחורי השנייה
  נורית התראה מערכת התראת זיהוי רכב ב"שטח מת"
 • Speed Limit
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Speed limit - איור של מד מהירות ולידו המילה LIMIT
  נורית מגביל מהירות מופעל
 • AUTO HOLD
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום AUTO HOLD
  נורית החזקה אוטומטית, נדלקת בצבע כתום כאשר ישנה תקלה במערכת
 • STOP/START
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Stop/Start - אירו של האות A בתוך חץ בחצי מעגל
  נורית תקלה מערכת הדממה אוטומטית
 • Rev
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום REV
  נורית התאמת סלד להילוך (בגיר ידני), הצבע מתייחס למצב נהיגה נבחר
 • Immobilizer
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Immobilizer - איור של רכב ובתוכו מפתח
  נורית משבת מנוע, נדלקת למספר שניות בעת התנעת המנוע וכבית. במידה והנורית מהבהבת הדבר מעיד על תקלה במערכת
 • Trunk
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Trunk - איור של מכונית עם תא מטען פתוח
  נורית אזהרה דלת תא מטען פתוחה, נדלקת כאשר דלת תא המטען אינה סגורה
 • Low Washer fluid
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Low Washer Fluid - איור של שמשה קדמית ומים מותזים עליה
  נורית מפלס נוזל שטיפה נמוך, נדלקת כאשר מפלס נוזל השטיפה נמוך, לאחר מילוי נוזל שטיפה, הנורית תכבה
 • Low Oil
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Oil Low - איור של פח שמן עם טיפת שמן נופלת
  נורית אזהרה מפלס שמן מנוע, נדלקת כאשר מפלס שמן המנוע נמוך
 • Icy Road
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Icy Road - איור של כביש ועליו פתית שלג גדול
  נורית אזהרה כביש מכוסה קרח. נדלקת כאשר הרכב מונע והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-4 מעלות צלזיוס, ומתריעה על סכנה אפשרית של היווצרות קרח על הכביש
 • Sunroof
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Sunroof - איור של מכונית עם גג פתוח
  נורית אזהרת חלון שמש, נדלקת כאשר הנהג מכבה את הרכב וחלון השמש אינו סגור
 • ESP ON
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום ESP OFF - איור של רכב עם סימני פנייה מאחוריו
  נורית בקרת יציבות אלקטרונית, מהבהבת כאשר מערכת בקרת היציבות מופעלת, דולקת באופן קבוע כאשר ישנה תקלה במערכת
 • ESP OFF
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום ESP OFF - איור של רכב עם סימני פנייה מאחוריו ולמטה המילה OFF
  נורית בקרת יציבות אלקטרונית כבויה
 • 4WD LOCK
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום 4WD LOCK - איור של שילדת רכב וגליגים במרכז כתובה המילה LOCK
  נורית הינע בכל ארבעת הגלגלים נעול, נדלקת בעת בחירה במצב 4WD LOCK
 • 4WD
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום 4WD - איור של שילדה וגלגלי רכב
  נורית אזהרת הינע בכל הגלגלים, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ההינע בכל הגלגלים
 • TPMS
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום TPMS - איור של גלגל לא מנופח
  נורית אזהרה לחץ אוויר נמוך בצמיגים (TPMS), נדלקת כאשר האוויר באחד הצמיגים או יותר יורד בצורה משמעותית
 • AFLS
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום AFLS
  נורית אזהרה מערכת פנסים קדמיים אדפטיביים. במידה ולאחר כיבוי והתנעת הרכב מחדש הנורית עדיין דולקת, יתכן ויש תקלה במערכת
 • ABS
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום ABS - עיגול ובמרכזו המילה ABS
  נורית אזהרה למערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ה-ABS
 • SPEED Warn
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Km/h 120
  נורית אזהרה מהירות גבוהה, מהבהבת כאשר מהירות הנסיעה גבוהה מ-120 קמ"ש
 • ETC
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום ETC - איור של ברק ומצידיו סוגריים פונים כלפי חוץ
  נורית תקלה במצערת חשמלית
 • Alert
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Alert - איור של משולש ובמרכזו סימן קריאה
  נורית אזהרה כללית, נדלקת כאשר ישנה תקלה או התראה בנוגע לאחת ממערכות הבקרה ברכב. לפירוט ההתרעה יש להסתכל במחשב הדרך וצג הנתונים בלוח המחוונים
 • Cruise Alert
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Cruise Alert - איור של רכב ולידו סימן קריאה גדול
  נורית אזהרת רדאר בקרת שיוט חכמה, נדלקת כאשר רדאר בקרת השיוט החכמה או המכסה שלו מלוכלכים
 • Burn Light
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Burn Light - איור של נורה דולקת ובמרכה סימן קריאה
  נורית המעידה על מנורה לא תקינה/ שרופה
 • Rear fog light
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Rear fog light - איור של פנס מפיץ אור
  נורית פנס ערפל אחורי, נדלקת כאשר פנס הערפל האחורי דולק
 • MIL
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום MIL - איור של מנוע
  נורית תקלה (MIL), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ניהול מנוע
 • DPF
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום DPF - איור של אגזוז וממנו נפלטים גזים
  נורית אזהרה מסנן חלקיקי סולר (DPF), נדלקת כאשר פעילות מסנן החלקיקים איננה תקינה
 • DBC
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום DBC - איור של רכב במהלך נסיעה במדרון
  נורית מערכת בקרת בלימה במורד (DBC), נדלקת בצבע כתום כאשר ישנה תקלה במערכת
 • FCM
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום FCM - איור של רכב פוגע ברכב אחר מאחור, מעליהם כוכב ומתחתיהם חץ
  נורית אזהרה – בלימת חירום אוטונומית (AEB/FCM), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת
 • EPB
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום EPB
  נורית תקלה בבלם יד חשמלי
 • Hood open
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Hood open - איור של רכב עם מכסה מנוע פתוח
  נורית התראה על מכסה מנוע פתוח
 • Fuel lid Open
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Fuel Lid Opebn - איור של רכב ולידו פקק שלוף
  נורית מכסה מיכל דלק פתוח
 • Fuel
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Fuel - איור של משאבת דלק
  נורית אזהרה מפלס דלק נמוך, נדלקת כאשר מיכל הדלק עומד להתרוקן. תדלק בהקדם האפשרי
 • Glow plug
  אייקון נוריות חיווי בצבע אדום Glow plug - איור של קפיץ
  נורית מצת להט, נדלקת בעת חימום מוקדם של המנוע כאשר מתג ההצתה או לחצן התנעת המנוע במצב ON' לאחר שהנורית כבתה ניתן להתניע את הרכב. במידה והנורית נשארת דולקת לאחר ההתנעה או מהבהבת יתכן וישנה תקלה במערכת
 • Doors Open
  doors open
  נורית אזהרה דלתות פתוחות, נדלקת כאשר אחת הדלתות אינה סגורה היטב
 • Key Out
  key out
  נורית חיווי למפתח חכם, נדלקת כאשר מתג ההנעה נמצא במצב ACC או ON, המפתח אינו ברכב, ואחת או יותר מהדלתות פתוחה
 • Fuel Filter
  fuel filter
  נורית אזהרה מסנן דלק (מנוע דיזל), נדלקת כאשר מים הצטברו בתוך מסנן הסולר
 • EPS
  eps
  נורית אזהרה מערכת הגה כוח חשמלי (EPS), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת
 • PSB
  psb
  נורית אזהרת מותחן חגורות בטיחות, נדלקת כאשר המערכת אינה פועלת כהלכה
 • Oil pressure low
  oil low
  נורית אזהרת לחץ שמן מנוע, נדלקת כאשר לחץ שמן המנוע נמוך
 • Coolant Temperature Warning
  liquid hot
  נורית אזהרת טמפרטורת נוזל קירור מנוע, נדלקת כאשר טמפרטורת נוזל קירור המנוע גבוהה מהרצוי
 • Warm
  warm engine
  נורית אזהרת התחממות מנוע, נדלקת כאשר המנוע או הממיר קטליטי מתחממים
 • SRS
  srs
  נורית אזהרה מערכת ריסון משלימה, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ה SRS (מערכת הריסון המשלימה)
 • Seat Belt
  seat belt
  נורית חיווי חגורת בטיחות, נדלקת כאשר חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה
 • Brake
  break doors
  נורית אזהרה בלם חניה ונוזל בלמים, נדלקת כאשר בלם החניה מופעל, או כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך
 • Battery
  battery
  תקלה במערכת טעינה מתח נמוך (V12), נדלקת כאשר ישנה תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה החשמלית - אסור לנסוע! לגרור את הרכב למוסך
נראות וצבע הנוריות עלולים להשתנות בין הדגמים, בין השאר, בהתאם לסוג הרכב ושנת הייצור.