מסלולי הארכת אחריות

כחלק מתפיסת השירות שלנו בכלמוביל אנו שואפים לייצר ללקוחותינו ראש שקט לאורך תקופת השימוש ברכב. לשם כך, אנו מציעים אפשרות להארכת תקופת האחריות הקיימת לתקופה שמעבר לשלוש שנות אחריות היצרן ולהמשיך את ההנאה מהשימוש ברכב בראש שקט.