לקוח/ה נכבד/ה שלום רב,

הנדון: הודעה בדבר הסדר פשרה בת"צ 11873-09-18 וולסקי נ' כלמוביל בע"מ

הננו מתכבדים להודיעך, כי לפי הרישומים שנמצאים בידינו, הנך מחזיק/ה ברכב מדגם KONA מתוצרת חברת יונדאי (Hyundai) שהינו אחד מהרכבים הזכאים להטבה בהתאם להסדר פשרה שאושר על-ידי בית המשפט הנכבד בת"צ (מחוזי חיפה) 11873-09-18 נעמה וולסקי נ' כלמוביל בע"מ, וקיבל תוקף של פסק דין (להלן בהתאמה: "הסכם הפשרה" ו- "התביעה").

התביעה עסקה בטענות בעניין טיב ואיכות מערכת המולטימדיה (Connected Car), המותקנת ברכבים מדגם Kona מתוצרת יונדאי (Hyundai) שנמסרו לרוכשיהם, החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך.

בהתאם להתחייבות כלמוביל במסגרת הסכם הפשרה שהינה לפנים משורת הדין ואשר אושרה על-ידי בית המשפט הנכבד, כל מי שרכש מכלמוביל רכב KONA וזה נמסר לו עד לסוף חודש ספטמבר 2018, יהיה זכאי להטבות כמפורט בהמשך מכתב זה, ובלבד שלא קיבל מכלמוביל כפיצוי הטבה בדמות מדף אחורי ללא עלות או טיפול שוטף ללא עלות.

אנו מתכבדים להודיע לך, כי בהתאם לרישומינו נמצאת זכאי/ת*, בהתאם להסכם הפשרה, לעדכון גרסה של מערכת ההפעלה של מערכת הקונקטד בחינם, וכן לאחת מבין ההטבות הבאות, בהתאם לבחירתך:

  1. זכאות לקבלה והתקנה, ללא עלות, של מדף אחורי מקורי של היצרן (Rear Covering Shelf) אשר מייצר הפרדה בין תא המטען לבין תא הנוסעים, ומאפשר הגברת הפרטיות וההצללה של התכולה בתא המטען.
  2. טיפול שגרתי שוטף אחד לרכב (לא כולל בלמים)**, ללא עלות – ראשון או שלישי***; וכן שתי חבילות גלישה רצופות, ללא עלות, למשך שנה כל אחת, כאשר הראשונה ניתנת למימוש תוך שנה מתאריך מכתב זה.

כמו כן, כלמוביל תוסיף ותעניק לך, על חשבונה, עדכונים נוספים למערכת ההפעלה של מערכת המולטימדיה (Connected Car), כנדרש בהתאם לשיקול דעתה.

ההטבות האמורות ניתנות למימוש בכל אחד ממרכזי השירות של כלמוביל המפורטים באתר האינטרנט שלה בכתובת https://www.hyundaimotors.co.il/service/centers, ובהם בלבד; מומלץ ליצור קשר ולתאם מועד מראש לצורך מימוש של ההטבה הנבחרת.

מימוש ההטבות האמורות לעיל, כפוף להוראות ותנאי הסכם הפשרה, והוא אפשרי עד למועדים הנקובים לעיל; לאחר המועדים האמורים, לא ניתן יהיה לממש את ההטבות.

*    בכפוף לכך שפרטיך אכן מופיעים ברשימת הזכאים שאושרה על-ידי בית המשפט.

**  כולל החלפת שמן מנוע, מסנן שמן מנוע, אטם בורג ריקון וכן בדיקות שגרתיות ע"פ מפרט היצרן (לא כולל החלפת בלמים או תוספות אחרות שיידרשו על פי שיקול הדעת של המנהל המקצועי במוסך).

*** טיפול ראשון, בהגיעו של הרכב ל- 15,000 ק"מ (בהתאם למד הנְסוּעָה שלו) או בתום שנה מיום עלייתו לכביש, לפי המוקדם; טיפול שלישי, בהגיעו של הרכב ל- 45,000 ק"מ (בהתאם למד הנְסוּעָה שלו) או בתום שנה ממועד הטיפול השגרתי השני, לפי המוקדם.

בברכה,
כלמוביל בע"מ