הודעה בדבר מתן הטבות לבעלי רכב KONA בהתאם להסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ביום 7.8.2019 אושר על-ידי בית המשפט המחוזי בחיפה הסדר פשרה בת"צ (מחוזי חיפה) 11873-09-18 נעמה וולסקי נ' כלמוביל בע"מ, וקיבל תוקף של פסק דין (להלן בהתאמה: "הסכם הפשרה" ו- "התביעה").

התביעה עסקה בטענות בעניין טיב ואיכות מערכת המולטימדיה (Connected Car), המותקנת ברכבים מדגם Kona מתוצרת יונדאי (Hyundai) שנמסרו לרוכשיהם, החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך.

בהתאם להתחייבות כלמוביל במסגרת הסכם הפשרה שהינה לפנים משורת הדין ואשר אושרה על-ידי בית המשפט הנכבד, מי שרכש מכלמוביל רכב KONA וזה נמסר לו עד לסוף חודש ספטמבר 2018 (להלן: "בעל רכב הסדר"), יהיה זכאי להטבות כמפורט בהמשך, ובלבד שלא קיבל מכלמוביל כפיצוי הטבה בדמות מדף אחורי ללא עלות או טיפול שוטף ללא עלות.

בהתאם להסכם הפשרה, כל בעל רכב הסדר (בהתאם לרשימת רכבים זכאים שאושרה על-ידי בית המשפט), זכאי להטבה של עדכון הגרסה של מערכת ההפעלה של מערכת הקונקטד בחינם, וכן לאחת מבין ההטבות הבאות, בהתאם לבחירתו:

  1. זכאות לקבלה והתקנה, ללא עלות, של מדף אחורי מקורי של היצרן (Rear Covering Shelf) אשר מייצר הפרדה בין תא המטען לבין תא הנוסעים, ומאפשר הגברת הפרטיות וההצללה של התכולה בתא המטען.
  2. טיפול שוטף שגרתי אחד לרכב (לא כולל בלמים), ללא עלות – טיפול ראשון (בהגיעו של הרכב ל- 15,000 ק"מ (בהתאם למד הנְסוּעָה שלו) או בתום שנה מיום עלייתו לכביש, לפי המוקדם); או טיפול שלישי (בהגיעו של הרכב ל- 45,000 ק"מ (בהתאם למד הנְסוּעָה שלו) או בתום שנה ממועד הטיפול השגרתי השני, לפי המוקדם); וכן שתי חבילות גלישה רצופות, ללא עלות, למשך שנה כל אחת.

כמו כן, כלמוביל תוסיף ותעניק ללקוחותיה, על חשבונה, עדכונים נוספים למערכת ההפעלה של מערכת המולטימדיה (Connected Car), כנדרש בהתאם לשיקול דעתה.

הודעות בגין ההטבות לעיל יישלחו באופן אישי לבעלי הרכבים הרלוונטיים, והן יהיו ניתנות למימוש בכל אחד ממרכזי השירות של כלמוביל המפורטים באתר האינטרנט שלה בכתובת https://www.hyundaimotors.co.il/service-centers/, ובהם בלבד.

אנו ממליצים לבעלי הרכבים הזכאים להטבות ליצור קשר ולתאם מועד מראש לצורך מימוש ההטבה הנבחרת.

מימוש ההטבות האמורות לעיל, כפוף להוראות ותנאי הסכם הפשרה.

בברכה,

כלמוביל בע"מ