נוריות חיווי - אזהרה

 • Bagage
  נורית אזהרה דלת תא מטען פתוחה, נדלקת כאשר דלת תא המטען אינה סגורה
 • Low Water
  נורית מפלס נוזל שטיפה נמוך, נדלקת כאשר מפלסה נוזל השטיפה נמוך, לאחר מילוי נוזל שטיפה הנורית תכבה
 • Low Oil
  נורית אזהרה מפלס שמן מנוע, נדלקת כאשר מפלס שמן המנוע נמוך.
 • Slide
  נורית אזהרה כביש מכוסה קרח, נדלקת כאשר הרכב מונע והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ 4 מעלות צלזיוס, ומתריעה על סכנה אפשרית של היווצרות קרח על הכביש
 • RBS
  נורית אזהרה מערכת בלימה רגנרטיבית, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת
 • Sunroof
  נורית אזהרת חלון שמש, נדלקת כאשר הנהג מכבה את הרכב וחלון השמש אינו סגור
 • Stabelizer On
  נורית בקרת יציבות אלקטרונית, מהבהבת כאשר מערכת בקרת היציבות מופעלת, דולקת באופן קבוע כאשר ישנה תקלה במערכת
 • Stabelizer Off
  נורית בקרת יציבות אלקטרונית כבויה
 • 4WD LOCK
  נורית הינע בכל ארבעת הגלגלים נעול, נדלקת בעת בחירה במצב 4WD LOCK
 • Wheels
  נורית אזהרת הינע בכל הגלגלים, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ההינע בכל הגלגלים
 • TPMS
  נורית אזהרה לחץ אוויר נמוך בצמיגים (TPMS), נדלקת כאשר האוויר באחד הצמיגים או יותר יורד בצורה משמעותית
 • AFLS
  נורית אזהרה מערכת פנסים קדמיים אדפטיביים, במידה ולאחר כיבוי והתנעת הרכב מחדש הנורית עדיין דולקת, יתכן ויש תקלה במערכת.
 • ABS
  נורית אזהרה למערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ה ABS
 • 120
  נורית אזהרה מהירות גבוהה, מהבהבת כאשר מהירות הנסיעה גבוהה מ-120 קמ"ש
 • Silent Alert
  נורית תקלה מערכת הדממה אוטומטית
 • Auto Hold
  נורית החזקה אוטומטית, נדלקת בכתום כאשר ישנה תקלה במערכת.
 • Alert
  נורית אזהרה כללית, נדלקת כאשר ישנה תקלה או התרעה בנוגע לאחת ממערכות הבקרה ברכב. כמו כן לפירוט ההתרעה יש להסתכל במחשב הדרך וצג הנותנים בלוח השעונים.
 • Cruise Alert
  נורית אזהרת רדאר בקרת שיוט חכמה, נדלקת כאשר רדאר בקרת השיוט החכמה או המכסה שלו מלוכלכים
 • Burn Light
  נורית המעידה על מנורה לא תקינה/ שרופה
 • Back Light
  נורית פנס ערפל אחורי, נדלקת כאשר פנס הערפל האחורי דולק
 • MIL
  נורית תקלה (MIL), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת פליטת המזהמים
 • DPF
  נורית אזהרה מסנן חלקיקי סולר (DPF), נדלקת כאשר פעילות מסנן החלקיקים איננה תקינה
 • DBC
  נורית מערכת בקרת בלימה במורד (DBC), נדלקת בכתום כאשר ישנה תקלה במערכת
 • FCM
  נורית אזהרה – בלימת חירום אוטונומית (AEB/FCM), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת
 • EPB
  נורית אזהרה בלם חניה חשמלי (EPB), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ה EPB
 • Starter
  נורית משבת מנוע, נדלקת למספר שניות בעת התנעת המנוע וכבית, במידה והנורית מהבהבת הדבר מעיד על תקלה במערכת.
 • High Electricity
  נורית אזהרה מתח גבוה, נדלקת כאשר יש תקלה במערכת המתח הגבוה (רכבי PHEV ו EV בלבד)
 • HEV
  נורית אזהרת מערכת היברידית, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ההיברידית
 • Fuel Tank Open
  נורית מכסה מיכל דלק פתוח
 • Fuel
  נורית אזהרה מפלס דלק נמוך, נדלקת כאשר מיכל הדלק עומד להתרוקן, תדלק בהקדם האפשרי.
 • Low EV
  נורית אזהרה מתח נמוך או מוגבל (רכבי PHEV ו EV בלבד)
 • Starter Hot
  נורית מצת להט, נדלקת בעת חימום מוקדם של המנוע כאשר מתג ההצתה או לחצן התנעת המנוע במצב ON, לאחר שהנורית כבתה ניתן להתניע את הרכב. במידה והנורית נשארת דולקת לאחר ההתנעה או מהבהבת יתכן וישנה תקלה במערכת.