דרגות זיהום אויר
רכבי יונדאי

דרגות זיהום אוויר

Santa Fe צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
SantaFe Premium 4X4 2.4 עירוני 13.3 בינעירוני 7.1
15
SantaFe Supreme 4X2 2.2 עירוני 7.2 בינעירוני 5.3
15
2.2 SantaFe Luxury 4X4 עירוני 7.3 בינעירוני 5.5
14
2.4 SantaFe Luxury 4X4 עירוני 13.3 בינעירוני 7.1
15
Tucson צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Tucson Prime Plus עירוני 11.0 בינעירוני 6.9
15
Tucson Panoramic עירוני 11.0 בינעירוני 6.9
15
Tucson Elite עירוני 10.6 בינעירוני 7.1
15
Tucson Elite Turbo עירוני 8.4 בינעירוני 6.3
13
Kona צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Kona Premium 4X2 עירוני 6.9 בינעירוני 5.8
11
Kona Prestige 4X2 עירוני 6.9 בינעירוני 5.8
11
Kona Supreme 4X2 עירוני 6.9 בינעירוני 5.8
11
i10 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i10 Open Sky עירוני 6.8 בינעירוני 5.5
8
i10 Inspire עירוני 6.8 בינעירוני 5.5
8
i20 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i20 Prestige עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i20 Supreme עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i20 Supreme Plus עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i30 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i30 Premium עירוני 6.4 בינעירוני 5
4
i30 Luxury עירוני 6.4 בינעירוני 5
4
Ioniq צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Ioniq Premium FL עירוני 3.6 בינעירוני 3.8
2
Ioniq Supreme FL עירוני 3.6 בינעירוני 3.8
2
Ioniq EV צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
IONIQ EV Premium עירוני בינעירוני
1
Elantra צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Elantra Inspire SR עירוני 8.9 בינעירוני 5.6
11
Accent צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Accent Inspire 1.4 עירוני 7.9 בינעירוני 5.2
9
Accent Inspire 1.6 עירוני 8.9 בינעירוני 5.5
10
i30N צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i30N Hatchback עירוני 9.7 בינעירוני 5.7
14
i30N Fastback עירוני 10.6 בינעירוני 6.1
14
i800 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i800 מסחרי סגור גיר אוטומטי דלתות כנף PE עירוני 11.5 בינעירוני 7.2
15
i800 מסחרי סגור גיר אוטומטי דלת אחורית מתרוממת PE עירוני 9.3 בינעירוני 6.5
15
i800 גיר ידני PE עירוני 9.2 בינעירוני 6.4
15
i800 גיר אוטומטי PE עירוני 11.2 בינעירוני 7.3
15
דרגות זיהום אוויר מרכב מנוע **

* נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009