דרגות זיהום אויר

רכבי יונדאי

דרגות זיהום אוויר

Santa Fe צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Premium 4X4 2.4 עירוני 13.3 בינעירוני 7.1
15
Supreme 4X2 2.2 עירוני 7.2 בינעירוני 5.3
15
2.4 Luxury 4X4 עירוני 13.3 בינעירוני 7.1
15
2.2 Luxury 4X4 עירוני 7.3 בינעירוני 5.5
14
Tucson צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Prime Plus עירוני 11.0 בינעירוני 6.9
15
Panoramic עירוני 11.0 בינעירוני 6.9
15
Elite עירוני 10.6 בינעירוני 7.1
15
Elite Turbo עירוני 8.4 בינעירוני 6.3
13
Kona צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Kona Premium 4X2 עירוני 6.9 בינעירוני 5.8
11
Kona Prestige 4X2 עירוני 6.9 בינעירוני 5.8
11
Kona Supreme 4X2 עירוני 6.9 בינעירוני 5.8
11
i10 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
1.2 ל' אלק' Inspire עירוני 5.6 בינעירוני 4.1
4
1.2 ל' אלק' Prime עירוני 5.8 בינעירוני 4.3
6
1.2 ל' אלק' Supreme עירוני 5.8 בינעירוני 4.3
6
i20 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i20 Intense עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i20 Prime Plus עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i20 Prestige עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i20 Supreme עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i20 Supreme Plus עירוני 5.6 בינעירוני 4.6
4
i30 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i30 Premium עירוני 6.4 בינעירוני 5
4
i30 Luxury עירוני 6.4 בינעירוני 5
4
Ioniq צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Ioniq Premium FL עירוני 3.6 בינעירוני 3.8
2
Ioniq Supreme FL עירוני 3.6 בינעירוני 3.8
2
Ioniq EV נתוני צריכת חשמל * דרגת זיהום אוויר
צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)
IONIQ EV Premium 115צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) 280טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)
1
Elantra צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Elantra Inspire SR עירוני 8.9 בינעירוני 5.6
11
Accent צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
Accent Inspire 1.4 עירוני 7.9 בינעירוני 5.2
9
Accent Inspire 1.6 עירוני 8.9 בינעירוני 5.5
10
i30N צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
i30N Hatchback עירוני 9.7 בינעירוני 5.7
14
i30N Fastback עירוני 10.6 בינעירוני 6.1
14
i800 צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אוויר
I800 גיר אוט' מסחרי סגור נהג +2 עירוני 9.3 בינעירוני 6.5
15
I800 GLS גיר אוט' מיניבוס נהג +7 עירוני 11.2 בינעירוני 7.3
15
I800 TOP גיר אוט' מיניבוס נהג +7 עירוני 9.2 בינעירוני 6.4
15
דרגות זיהום אוויר מרכב מנוע **

* נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009